Podsumowanie III dnia działań NURD - Bezpieczne drogi - KPP Jarocin

Bezpieczne drogi

Podsumowanie III dnia działań NURD

Informacja o efektach działań „NURD” Niechronieni Uczestnicy Ruchu Drogowego przeprowadzonych w dniu 2 czerwca 2017 roku przez KPP w Jarocinie.

W tym dniu policjanci ZRD KPP w Jarocinie ujawnili następujące wykroczenia:

- przekroczenie prędkości w obrębie przejść dla pieszych - 1

Nie odnotowano przekroczeń prędkości o 50km/h w obszarze zabudowanym.