Analiza stanu bezpieczeństwa

I N F O R M A C J A o stanie bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie powiatu jarocińskiego w GRUDNIU 2017 roku

W grudniu bieżącego roku na drogach powiatu zaistniały 4 wypadki drogowych oraz 71 kolizji drogowych. W wypadkach 2 osoby poniosły śmierć na miejscu i 4 osoby zostały ranne.

STAN BEZPIECZEŃSTWA

Liczba wypadków drogowych

2015

2016

2017

W bieżącym miesiącu

5

4

4

Od początku roku

35

30

31

Liczba kolizji drogowych

2015

2016

2017

W bieżącym miesiącu

52

80

71

Od początku roku

597

702

666

Liczba osób rannych

 

2015

2016

2017

W bieżącym miesiącu

7

4

4

Od początku roku

39

33

32

Liczba osób zabitych

 

2015

2016

2017

W bieżącym miesiącu

3

0

2

Od początku roku

7

4

6

        

PRZYCZYNY

Najczęstsze przyczyny powstawania zdarzeń drogowych w grudniu br. to:

- Nieudzielenie pierwszeństwa przejazdu -  10  zdarzeń

- Niedostosowanie prędkości do warunków ruchu  - 13 zdarzenia

- Niezachowanie bezpiecznego odstępu -  10  zdarzeń

- Nieprawidłowe cofanie  - 8 zdarzeń

      

MIEJSCA ZAGROŻONE

W grudniu 2017r. najczęściej do zdarzeń drogowych dochodziło na drogach gminnych i powiatowych

 

NIETRZEŹWI KIERUJĄCY

            W grudniu br. policjanci ujawnili na terenie powiatu 6 nietrzeźwych kierujących pojazdami mechanicznymi. Nietrzeźwi kierujący byli sprawcami dwóch  kolizji drogowych.

  

SPRAWCY

           W grudniu 2017r. kierujący samochodami osobowymi spowodowali 48 zdarzeń, kierujący samochodami ciężarowymi spowodowali 9 zdarzeń, rowerzyści 1 zdarzenie. Piesi uczestnicy ruchu drogowego spowodowali jedną kolizję drogową oraz jeden wypadek drogowy.

 

OFIARY

W grudniu br. w wypadkach ze skutkiem śmiertelnym zginęli:

- kierujący samochodem osobowym – 0

- pasażer samochodu osobowego – 1

- kierujący samochodem ciężarowym – 0

- pieszy uczestnik ruchu –  1