Akcja "Odpowiedzialnej sprzedaży alkoholu" - Zespół ds. nieletnich i patologii - KPP Jarocin

Zespół ds. nieletnich i patologii

Akcja "Odpowiedzialnej sprzedaży alkoholu"

kopia_jar_-_a1

 

    Policjanci z Zespołu Dzielnicowych w Jaraczewie wspólnie z przedstawicielami Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Jaraczewie prowadzą kampanię „Odpowiedzialnej sprzedaży alkoholu”. W jej ramach odwiedzają sklepy i lokale w których sprzedawany jest alkohol, by uświadomić sprzedawcom, że dorosły wygląd nie zawsze jest oznaką pełnoletności.

 
    Głównym celem kampanii jest edukacja sprzedawców napojów alkoholowych w obszarze przysługujących im praw i ciążących na nich obowiązków. Podczas kontroli punktów handlowych, policjanci rozmawiają ze sprzedawcami o założeniach akcji, rozdają ulotki i plakaty a przede wszystkim uczulają, że sprzedaż alkoholu osobom nieletnim jest przestępstwem. Zwracają uwagę na to, by sprzedający nie bali się żądać od klientów okazania dowodu osobistego, gdyż tylko wtedy mają oni pewność, że alkohol, który sprzedali trafia do osoby pełnoletniej. Dorosły wygląd nie zawsze świadczy o rzeczywistym wieku kupującego.

    Sprzedający bardzo chętnie włączali się do dyskusji i dzielili swoimi spostrzeżeniami, zadawali pytania. Sami przyznali, że pozory często mylą i w razie wątpliwości proszą o dowód, co często kwitowane jest uśmieszkami kupujących. Wszystkie sklepy, które do tej pory odwiedzili mundurowi, były zaopatrzone w informacje o zakazie sprzedaży alkoholu osobom poniżej 18 lat. Wkrótce policjanci odwiedzą kolejne placówki. 

     Ideą akcji jest zapobieganie dostępowi młodych ludzi do wyrobów alkoholowych w punktach sprzedaży. Sprzedawcy, a także właściciele klubów, pubów i dyskotek powinni wiedzieć jakie konsekwencje grożą za sprzedaż alkoholu nieletniemu. Zgodnie z art. 18 ust. 10 pkt. 1a Ustawy o wychowaniu w trzeźwości cofa się zezwolenie na sprzedaż alkoholu w przypadku: nieprzestrzegania określonych w ustawie zasad sprzedaży napojów alkoholowych, a w szczególności: sprzedaży i podawania napojów alkoholowych osobom nieletnim, nietrzeźwym, na kredyt lub pod zastaw.

    Cofnięcie zezwolenia to nie jedyna sankcja jaka grozi za sprzedaż alkoholu nieletniemu. Przedmiotowa ustawa zawiera również przepisy karne. Zgodnie z art. 43 pkt. 1, kto sprzedaje lub podaje napoje alkoholowe w wypadkach, kiedy jest to zabronione, albo bez wymaganego zezwolenia lub wbrew jego warunkom, podlega grzywnie nawet do 5000 zł.