Pozory mylą, dowód nie - Zespół ds. nieletnich i patologii - KPP Jarocin

Zespół ds. nieletnich i patologii

Pozory mylą, dowód nie

 
 kampania-pozory-myla-dowod-nie-2012_main_page_news
    Komendant Główny Policji nadinsp. Marek Działoszyński, objął honorowym patronatem czwartą edycję ogólnopolskiej kampanii edukacyjnej pod nazwą "Pozory mylą, dowód nie". Organizatorami przedsięwzięcia, podobnie jak w latach ubiegłych, jest Związek Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego „Browary Polskie" oraz Biuro Prewencji KGP. Honorowym patronatem kampanię objął także Minister Sprawiedliwości.
 
 
 

   Głównym celem kampanii jest edukacja sprzedawców napojów alkoholowych w obszarze przysługujących im praw i ciążących na nich obowiązków. Ponadto jest ona kierowana do rodziców i wychowawców, aby uświadomić ich wpływ na postawy młodych ludzi wobec alkoholu. Przekazem kampanii jest ponadto komunikat, że dorosły wygląd klienta nie oznacza o jego pełnoletniości.

    Kampania ma również zwrócić uwagę, że istotne znaczenie w przeciwdziałaniu sprzedaży alkoholu małoletnim ma właściwa postawa i reakcja dorosłych świadków takich zdarzeń. Z punktu widzenia Policji istotnym celem jest także zwrócenie społecznej uwagi na problem spożywania alkoholu przez dzieci i młodzież oraz wzmocnienie dezaprobaty dla tego procederu.  

 

ruszyla-czwarta-edycja-kampanii-pozory-myla-dowod-nie_main_page_news