Narkotyki nowe zagrożenie

Dopalacze niszczą życie - szkolenie dla pedagogów i pielęgniarek

kopia_p2

 

     10 grudnia odbyło się spotkanie przedstawicieli Policji, Powiatowej Stacji Sanitarno–Epidemiologicznej, Ośrodka Terapii i Uzależnień z pedagogami i pielęgniarkami, którego celem było omówienie problematyki związanej z dystrybucją tzw. „dopalaczy”, ze skutkami ich zażywania, a także wypracowania wspólnej polityki edukacyjnej dla dzieci i młodzieży.

    Ofiarą „dopalaczy” najczęściej pada młodzież, często nieświadoma konsekwencji zażywania tych niebezpiecznych substancji.  Przedstawiciele instytucji obecni na spotkaniu obradowali nad możliwościami skutecznej walki z tym problemem poprzez profilaktykę i zachęcanie młodzieży do udziału w różnego rodzaju przedsięwzięciach promujących życie wolne od narkotyków i dopalaczy.

   W szkoleniu przeprowadzonym przez policjantów, przedstawicielki Sanepidu i ośrodka zajmującego się terapią uzależnień udział wzięły osoby mające najczęstszy kontakt z uczniami: pedagodzy szkolni oraz pielęgniarki dyżurujące w placówkach oświatowych powiatu jarocińskiego.

   Podczas spotkania przedstawicielka Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej omówiła działania podejmowane w ciągu ostatnich 5 lat na terenie powiatu jarocińskiego, związane z dopalaczami. Psycholog reprezentująca Ośrodek Terapii i Uzależnień w Jarocinie omówiła natomiast najczęściej występujące powody, z jakich młodzi ludzie sięgają po narkotyki i dopalacze. Zaprezentowany został także projekt edukacyjny „Wiem, nie biorę jestem bezpieczny”.

     Przedstawicielka jarocińskiej komendy szczegółowo omówiła założenia programu prewencyjnego „Dopalacze niszczą życie” skierowanego w szczególności do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych woj. wielkopolskiego. Przedstawiła tez algorytm postępowania nauczycieli w przypadku  podejrzenia, że uczeń będący w szkole jest pod wpływem środków odurzających bądź takie substancje ma przy sobie.

     Na zakończenie spotkania zaproszeni goście otrzymali materiały edukacyjne, wraz z propozycjami zajęć skierowanymi do uczniów w różnych grupach wiekowych.

 

p3
p2
p1