Szkoły wolne od narkotyków - Narkotyki nowe zagrożenie - KPP Jarocin

Narkotyki nowe zagrożenie

Szkoły wolne od narkotyków

narkotyki_rusko_lid

 

    Jak rozpoznać, czy w szkole są narkotyki i jak zapobiegać zjawisku narkomanii wśród młodzieży to tematyka konferencji przeprowadzonej wśród nauczycieli szkół z gminy Jaraczewo.

 

 

    „Narkomania – współczesne zagrożenie dzieci i młodzieży”  to temat konferencji, w której  udział wzięli nauczyciele i pedagodzy ze szkół podstawowych i gimnazjalnych z gminy Jaraczewo. Konferencja została zorganizowana w ramach programu realizowanego przez gminną komisję ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy Urzędzie Gminy w Jaraczewie. Podczas spotkania asp. sztab. Maciej Bierła z Komendy Powiatowej Policji w Jarocinie przedstawił  multimedialną prezentację, w trakcie której omówił najczęściej spotykane powody sięgania przez młodzież po narkotyki, takie jak niedostosowanie społeczne, problemy rodzinne oraz z nauką. Funkcjonariusz omówił także procedury, jakimi powinni kierować się nauczyciele w przypadku ujawnienia środków odurzających i psychotropowych na terenie swoich placówek oraz w przypadku podejrzenia, że uczniowie mogą znajdować się pod wpływem takich środków i formy współpracy szkół z policją.

    Konferencja cieszyła się dużym zainteresowaniem wśród grona pedagogicznego. W najbliższym czasie spotkania o tematyce przeciwdziałania narkomanii zostaną przeprowadzone z rodzicami uczniów.

 

narkotyki_rusko3
narkotyki_rusko1