Uczniowie z wizytą w komendzie - Bezpieczna Szkoła - gimnazjum - KPP Jarocin

Bezpieczna Szkoła - gimnazjum

Uczniowie z wizytą w komendzie

Uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Łuszczanowie odwiedzili dzisiaj jarocińską komendę policji. Podczas wizyty młodzi goście mieli okazję zwiedzić siedzibę miejscowych policjantów, zapoznać się ze specyfiką ich pracy oraz porozmawiać na temat służby. Podczas spotkania poruszono też tematyką odpowiedzialności karnej nieletnich oraz zagrożenia płynące z nierozważnego korzystania z przestrzeni internetowej.

Na czym polega praca funkcjonariusza Policji i jak zostać mundurowym. To tematy przewodnie spotkania jarocińskich policjantów z uczniami Szkoły Podstawowej w Łuszczanowie, którzy odwiedzili tutejszą komendę.

Podstawowym celem spotkania jarocińskich policjantów z młodymi gośćmi było zapoznanie młodzieży z służbą w Policji. Prowadząca spotkanie asp. Agnieszka Zaworska omówiła procedurę naboru do tej formacji, opowiedziała też na czym polega praca policjantów w poszczególnych wydziałach. Podczas spotkania uczniowie zwiedzili komendę, poznali miejsce pracy oficera dyżurnego, zapoznali się ze specyfiką oraz rodzajem umundurowania policjantów biorących udział w zabezpieczaniu imprez masowych oraz zobaczyli, jak funkcjonują pomieszczenia dla osób zatrzymanych i policyjna strzelnica.

Spotkanie miało charakter także profilaktyczny. Policjantka nie tylko odpowiadała na pytania uczniów. Ważnym aspektem takich spotkań jest przekazanie młodzieży treści o charakterze edukacyjnym. Uczestnicy spotkania dowiedzieli się między innymi jaka odpowiedzialność karna grozi nieletnim za popełniane przez nich wykroczenia i czyny karalne. Omówione zostały także zagrożenia dotyczące korzystania z przestrzeni internetowej i jakich zachowań należy się wystrzegać podczas serfowania w sieci.


 


 

 • Uczniowie z Łuszczanmowa z wizytą w komendzie#1
  Uczniowie z Łuszczanmowa z wizytą w komendzie#1
 • Uczniowie z Łuszczanmowa z wizytą w komendzie#2
  Uczniowie z Łuszczanmowa z wizytą w komendzie#2
 • Uczniowie z Łuszczanmowa z wizytą w komendzie#3
  Uczniowie z Łuszczanmowa z wizytą w komendzie#3
 • Uczniowie z Łuszczanmowa z wizytą w komendzie#4
  Uczniowie z Łuszczanmowa z wizytą w komendzie#4