Policyjny Telefon Zaufania - Kontakt - KPP Jarocin

Policyjny Telefon Zaufania

Policyjny Telefon Zaufania 

Komendy Powiatowej Policji w Jarocinie 062 749 82 98 

czynny w godz. 8:00 - 15:00, po 15:00 działa poczta głosowa   

Komenda Powiatowa Policji w Jarocinie 

63 - 200  J a r o c i n

ul. Bohaterów Jarocina 15 

tel.  062 749 82 00 

www. jarocin.policja.gov.pl

e-mail:     dyżurny.jarocin@po.policja.gov.pl