Naczelnik Wydziału Kryminalnego - Kierownictwo KPP w Jarocinie - KPP Jarocin

Kierownictwo KPP w Jarocinie

Naczelnik Wydziału Kryminalnego

  

Naczelnik Wydziału  Kryminalnego

Komendy Powiatowej Policji w Jarocinie
 

podinspektor Paweł Sobański
 
tel.  0 62 749 82 70