I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji - Kierownictwo KPP w Jarocinie - KPP Jarocin

Kierownictwo KPP w Jarocinie

I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji

I ZastępcaKomendanta Powiatowego Policji

 w Jarocinie

 

 

młodszy inspektor Andrzej Boruta

 

komendant_boruta_1