W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców - Debaty Społeczne - KPP Jarocin

Debaty Społeczne

W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców

debata0

 

    W środę, 24 września, w auli Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2  w Jarocinie odbyła się debata społeczna dla mieszkańców powiatu jarocińskiego pod hasłem „Decydujmy Wspólnie”. Uczestnicy mieli okazję do zapoznania się z oceną stanu bezpieczeństwa na terenie powiatu, a także do aktywnego wzięcia udziału w dyskusji.

 

 

    Debata została zorganizowana przez Komendanta Powiatowego Policji w Jarocinie, a skierowana była do wszystkich mieszkańców naszego powiatu. Jej tematem przewodnim było bezpieczeństwo społeczeństwa, a celem wspólne określenie zagrożeń, z jakimi zebrani w auli goście spotykają się na co dzień. Debata miała zachęcić samorządowców, przedstawicieli różnych instytucji oraz mieszkańców do wspólnej pracy na rzecz poprawy bezpieczeństwa w powiecie jarocińskim.


     W spotkaniu, które odbyło się w auli Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Jarocinie uczestniczył Zastępca Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu mł. insp. Rafał Kozłowski, Wojewoda Wielkopolski Piotr Florek i Komendant Powiatowy Policji w Jarocinie mł. insp. Krzysztof Rzepczyk. Obecni byli także przedstawiciele lokalnych władz samorządowych: Starosta Powiatu Jarocińskiego Mikołaj Szymczak, Burmistrz Miasta i Gminy Stanisław Martuzalski oraz wice Wójt Gminy Jaraczewo Stanisław Andrzejczak.

     Debatę rozpoczął Zastępca Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu mł. insp. Rafał Kozłowski słowami „… dzisiejsza debata jest okazją do poznania Państwa opinii o stanie bezpieczeństwa w powiecie jarocińskim”. Jako następny wystąpił Wojewoda Wielkopolski Piotr Florek. Komendant jarocińskiej Policji przedstawił stan bezpieczeństwa na terenie powiatu, efekty pracy swoich policjantów oraz przedsięwzięcia, jakie realizowane są w celu zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim mieszkańcom powiatu, począwszy od seniorów rodu, uczestników ruchu  drogowego po najmłodszych mieszkańców, których dobro powinno być chronione w sposób szczególny.
    

     Następnym punktem spotkania  była dyskusja zebranych w auli gości z Komendantami, Wojewodą oraz przedstawicielami władz miasta i powiatu. Mieszkańcy zgłaszali postulaty dotyczące w szczególności zagrożeń występujących na przebiegających przez powiat jarociński trzech drogach krajowych oraz zwróceniem szczególnej uwagi na kierowców nie respektujących przepisów drogowych, a także sygnalizacji świetlnej. Duża część debaty poświęcona została problemowi przemocy w rodzinie. Podczas debaty padały też wnioski ze strony uczestników o zaostrzenie kar w stosunku dla osób, które wsiadają za kierownicę będąc pod działaniem alkoholu.

     Były też słowa pochwały, szczególnie w odniesieniu do pracy dzielnicowych.  
Wszystkie zgłoszone problemy i wnioski zostały przez policjantów zanotowane po to, by w dalszych swoich działaniach mundurowi mogli wyjść naprzeciw oczekiwaniom społeczeństwa i sprawić swoją służbą, by mieszkańcy mieli jeszcze większe poczucie bezpieczeństwa.

    Na zakończenie spotkania Komendant Powiatowy Policji w Jarocinie zwrócił się do zebranych gości słowami „Naszym celem jest by Państwa bezpieczeństwo było jeszcze lepsze. Wszystkie zgłaszane przez Państwa dzisiaj postulaty, zastrzeżenia i wnioski zostaną przez nas przeanalizowane i z pewnością wykorzystane w dalszym działaniu Policji po to, by czuli się Państwo jeszcze bardziej bezpieczni w swoim powiecie”.

    Podczas debaty uczestnicy otrzymali od policjantów elementy odblaskowe ufundowane specjalnie na to spotkanie przez Komisję Europejską Przedstawicielstwo w Warszawie oraz serduszka promujące akcję „Stop Wariatom Drogowym”.

      Chętni mogli także zabrać ze sobą ulotki dotyczące szeroko rozumianego bezpieczeństwa.

 

debata6
debata10
debata12
debata5
debata11
debata7
debata9
debata8
debata1
debata4
debata2
debata3