Debata Społeczna w Kotlinie - Debaty Społeczne - KPP Jarocin

Debaty Społeczne

Debata Społeczna w Kotlinie

kotlin0

 

     W poniedziałek 16 czerwca, w Sali Domu  Kultury w Kotlinie odbyła się debata społeczna poświęcona bezpieczeństwu seniorów.  

 

 

 

 

     Debata została zorganizowana przez Komendanta Powiatowego Policji w Jarocinie, a skierowana była do starszych mieszkańców gminy Kotlin. Jej tematem przewodnim było bezpieczeństwo seniorów, a celem wspólne określenie zagrożeń, z jakimi zebrani w sali goście spotykają się na co dzień. Debata miała zachęcić samorządowców, policję oraz mieszkańców do wspólnej pracy na rzecz poprawy bezpieczeństwa w gminie Kotlin.


     W spotkaniu uczestniczył wójt gminy Kotlin Mirosław Paterczyk, Komendant Powiatowy Policji w Jarocinie mł. insp. Krzysztof Rzepczyk, Zastępca Komendanta podinsp. Andrzej Boruta, przewodniczący Rady Gminy w Kotlinie Czesław Moch Obecni byli także przedstawiciele GOPS-u, sołectw, lokalnych związków zrzeszających emerytów i rencistów oraz kół Gospodyń Wiejskich.


     Debatę rozpoczął wójt Mirosław Paterczyk, który podziękował jarocińskim policjantom za współpracę. Jako następny wystąpił Komendant jarocińskiej Policji, który podziękował zebranym w sali gościom za przybycie i zaprosił do wspólnej dyskusji. Zastępca Komendanta przedstawił stan bezpieczeństwa na terenie gminy, efekty pracy policjantów oraz przedsięwzięcia, jakie realizowane są w celu zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim mieszkańcom gminy, począwszy od seniorów rodu, uczestników ruchu  drogowego po najmłodszych mieszkańców, których dobro powinno być chronione w sposób szczególny. Podinsp. Andrzej Boruta omówił także najczęściej spotykane na terenie działania KPP w Jarocinie przestępstwa, których ofiarami są osoby starsze, często samotne.


     Następnym punktem spotkania  była dyskusja zebranych w auli gości z Komendantami, oraz przedstawicielami władz gminy. Mieszkańcy zgłaszali postulaty dotyczące w szczególności zagrożeń występujących na przebiegających przez gminę Kotlin drogach, w szczególności na uciążliwości związane z motocyklistami, problemy z psami a także zagrożeniami występującymi na drodze krajowej nr 11. Zwrócono również uwagę na zdarzające się w okresie letnim kradzieże płodów rolnych.

 

kotlin3
kotlin2
kotlin1
kotlin4