Debatowali o bezpieczeństwie - Debaty Społeczne - KPP Jarocin

Debaty Społeczne

Debatowali o bezpieczeństwie

W czwartek, 30 marca, w Sali Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jarocinie odbyła się debata społeczna poświęcona bezpieczeństwu mieszkańców powiatu jarocińskiego.

Debata została zorganizowana przez Komendanta Powiatowego Policji w Jarocinie, a skierowana była do mieszkańców powiatu jarocińskiego. Jej tematem przewodnim było bezpieczeństwo, a celem wspólne określenie zagrożeń, z jakimi zebrani w sali goście spotykają się na co dzień. Debata miała zachęcić samorządowców, policję oraz mieszkańców do wspólnej pracy na rzecz poprawy bezpieczeństwa w powiecie jarocińskim.


     W spotkaniu uczestniczył Starosta Jarociński Teodor Grobelny, Burmistrz Miasta i Gminy Żerków Jacek Jędraszczyk, Komendant Powiatowy Policji w Jarocinie insp. Krzysztof Rzepczyk, Obecni byli także przedstawiciele rad osiedlowych, sołectw i mieszkańcy powiatu.


     Debatę rozpoczął Komendant jarocińskiej Policji, który podziękował zebranym w sali gościom za przybycie i zaprosił do wspólnej dyskusji. Komendant przedstawił stan bezpieczeństwa na terenie powiatu i efekty pracy policjantów. Glos zabrał także Starosta Jarociński, który zapewniał mieszkańców, że ich bezpieczeństwo jest dla niego ważne i, że starostwo będzie na rzecz jego poprawy współpracować z Policją.

W dalszej kolejności omówione zostały aplikacje MOJA KOMENDA I Krajowa Mapa a Zagrożeń Bezpieczeństwa oraz program „Dzielnicowy bliżej nas.” Policjantka zajmująca się profilaktyką społeczną w jarocińskiej jednostce przybliżyła przedsięwzięcia, jakie realizowane są w celu zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim mieszkańcom począwszy od seniorów rodu, uczestników ruchu  drogowego po najmłodszych mieszkańców, których dobro powinno być chronione w sposób szczególny.
     Następnym punktem spotkania  była dyskusja zebranych w auli gości z Komendantem, oraz przedstawicielami władz samorządowych. Mieszkańcy zgłaszali postulaty dotyczące w szczególności zagrożeń występujących na drogach. Mieszkańcy zgłaszali też problemy związane z zachowaniem młodzieży, spożywaniem alkoholu przez nieletnich i zdarzającymi się dewastacjami mienia.

Na zakończenie spotkania komendant zapewnił jej uczestników, ze wszystkie wnioski i postulaty oraz zgłoszone zagrożenia zostaną przez policjantów sprawdzone i uwzględnione w codziennej służbie.