Podsumowanie działań Niechronieni Uczestnicy Ruchu Drogowego - Bezpieczne drogi - KPP Jarocin

Bezpieczne drogi

Podsumowanie działań Niechronieni Uczestnicy Ruchu Drogowego

Podczas 3 dniowych działań NURD policjanci skontrolowali 43 pojazdy i ujawnili ogółem 58 wykroczeń oraz 1 przestępstwo (kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości).

18 wykroczeń dotyczyło niewłaściwego zachowania kierujących wobec pieszych i rowerzystów. 3 z nich to nieudzielenie pierwszeństwa pieszemu a 20 wykroczeń to przekroczenie przez kierowców prędkości w obrębie przejść dla pieszych. Piesi byli sprawcami 14 wykroczeń takich jak m.in.:

- przekraczanie jezdni w sposób nieprawidłowy – 3

- przekraczanie jezdni w miejscach niedozwolonych – 5

- nieprawidłowe zachowanie rowerzystów – 1

- jazda rowerem po przejściu dla pieszych - 1