Podsumowanie II dnia działań NURD - Bezpieczne drogi - KPP Jarocin

Bezpieczne drogi

Podsumowanie II dnia działań NURD

Informacja o efektach działań „NURD” Niechronieni Uczestnicy Ruchu Drogowego przeprowadzonych w dniu 1 czerwca 2017 roku przez KPP w Jarocinie.

W dniu 1 czerwca  policjanci ZRD KPP w Jarocinie skontrolowali 8 pojazdów silnikowych w tym:

- samochodów osobowych - 4

Policjanci ujawnili następujące wykroczenia:

- nieprawidłowe zachowanie kierujących wobec pieszych i rowerzystów – 5

- nieudzielenie pierwszeństwa pieszemu - 3

- przekroczenie prędkości w obrębie przejść dla pieszych - 4

- nieprawidłowe zachowanie pieszych ogółem – 6 w tym: (przekraczanie jezdni w sposób nieprawidłowy – 2, przekraczanie jezdni w miejscu niedozwolonym – 2)

Nie odnotowano przekroczeń prędkości o 50km/h w obszarze zabudowanym.