Analiza stanu bezpieczeństwa w październiku 2015 - Analiza stanu bezpieczeństwa - KPP Jarocin

Analiza stanu bezpieczeństwa

Analiza stanu bezpieczeństwa w październiku 2015

I N F O R M A C J A

o stanie bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie

powiatu jarocińskiego w PAŹDZIERNIKU 2015 roku

W październiku bieżącego roku na drogach powiatu zaistniało 6 wypadków drogowych oraz 58 kolizji drogowych. W wypadkach 7 osób zostało rannych.

STAN BEZPIECZEŃSTWA        

Liczba wypadków drogowych

2013

2014

2015

W bieżącym miesiącu

2

7

6

Od początku roku

28

33

27

Liczba kolizji drogowych

2013

2014

2015

W bieżącym miesiącu

43

49

58

Od początku roku

473

429

499

Liczba osób rannych

 

2013

2014

2015

W bieżącym miesiącu

1

7

7

Od początku roku

29

37

31

Liczba osób zabitych

 

2013

2014

2015

W bieżącym miesiącu

1

0

0

Od początku roku

6

6

2

PRZYCZYNY

Najczęstsze przyczyny powstawania zdarzeń drogowych w październiku br. to:

- Niezachowanie bezpiecznego odstępu -  19  zdarzeń

- Niedostosowanie prędkości do warunków ruchu  - 7 zdarzeń

- Nieudzielenie pierwszeństwa przejazdu -  6  zdarzeń

- Nieprawidłowe cofanie  - 7 zdarzeń

 

MIEJSCA ZAGROŻONE

W październiku 2015r. najczęściej do zdarzeń drogowych dochodziło na drodze k- 11 

 

NIETRZEŹWI KIERUJ¡CY

            W październiku br. policjanci ujawnili na terenie powiatu 27 nietrzeźwych kierujących pojazdami mechanicznymi. Nietrzeźwi kierujący nie byli sprawcami  zdarzeń drogowych.

  

SPRAWCY

W październiku 2015r. kierujący samochodami osobowymi spowodowali 34 zdarzenia, kierujący samochodami ciężarowymi spowodowali 6 zdarzeń, motorowerzyści 1 zdarzenie, motocykliści 0. Piesi uczestnicy ruchu drogowego nie spowodowali zdarzeń drogowych.

OFIARY

W październiku br. w wypadkach ze skutkiem śmiertelnym zginęli:

- kierujący samochodem osobowym – 0

- kierujący samochodem ciężarowym – 0

- pieszy uczestnik ruchu –  0