Analiza stanu bezpieczeństwa we wrześniu 2015 r. - Analiza stanu bezpieczeństwa - KPP Jarocin

Analiza stanu bezpieczeństwa

Analiza stanu bezpieczeństwa we wrześniu 2015 r.

I N F O R M A C J A

o stanie bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie

powiatu jarocińskiego we WRZEŚNIU 2015 roku

 

            We wrześniu bieżącego roku na drogach powiatu nie doszło do wypadków drogowych. Zaistniało 50 kolizji drogowych.           

STAN BEZPIECZEŃSTWA          

Liczba wypadków drogowych

2013

2014

2015

W bieżącym miesiącu

5

1

0

Od początku roku

25

26

21

Liczba kolizji drogowych

2013

2014

2015

W bieżącym miesiącu

53

53

50

Od początku roku

430

380

441

Liczba osób rannych

 

2013

2014

2015

W bieżącym miesiącu

5

1

0

Od początku roku

28

30

24

Liczba osób zabitych

 

2013

2014

2015

W bieżącym miesiącu

1

0

0

Od początku roku

5

6

2

  

PRZYCZYNY

Najczęstsze przyczyny powstawania zdarzeń drogowych we wrześniu br. to:

- Niezachowanie bezpiecznego odstępu -  10  zdarzeń

- Nieprawidłowe cofanie -  8  zdarzeń

- Nieudzielenie pierwszeństwa przejazdu -  4  zdarzenia

- Niedostosowanie prędkości do warunków ruchu  - 4 zdarzenia

            Przyczyna wypadku ze skutkiem –

 

MIEJSCA ZAGROŻONE

We wrześniu 2015r. najczęściej do zdarzeń drogowych dochodziło na drodze k- 11.

 

NIETRZEŹWI KIERUJ¡CY

            We wrześniu br. policjanci ujawnili na terenie powiatu 24 nietrzeźwych kierujących pojazdami mechanicznymi. Ponadto nietrzeźwi kierujący byli sprawcami  3  wypadków i kolizji drogowych.

 

SPRAWCY

We wrześniu 2015r. kierujący samochodami osobowymi spowodowali 32 zdarzenia, kierujący samochodami ciężarowymi spowodowali 9 zdarzeń, motorowerzyści 3 zdarzenia. Piesi uczestnicy ruchu drogowego nie spowodowali zdarzeń drogowych.

 

OFIARY

We wrześniu br. w wypadkach ze skutkiem śmiertelnym zginęli:

- kierujący samochodem osobowym – 0

- kierujący samochodem ciężarowym – 0

- pieszy uczestnik ruchu –  0