Analiza stanu bezpieczeństwa

Stan bezpieczeństwa na drogach powiatu jarocińskiego w czerwcu

I N F O R M A C J A o stanie bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie powiatu jarocińskiego w CZERWCU 2017 roku

W czerwcu bieżącego roku na drogach powiatu zaistniały 4 wypadki drogowe oraz 48 kolizji drogowych. W wypadkach 3 osoby zostały ranne oraz dwie poniosły śmierć.

        

STAN BEZPIECZEŃSTWA    

Liczba wypadków drogowych

2015

2016

2017

W bieżącym miesiącu

1

2

4

Od początku roku

14

18

16

Liczba kolizji drogowych

2015

2016

2017

W bieżącym miesiącu

47

66

48

Od początku roku

288

346

296

Liczba osób rannych

 

2015

2016

2017

W bieżącym miesiącu

1

2

3

Od początku roku

16

19

17

Liczba osób zabitych

 

2015

2016

2017

W bieżącym miesiącu

0

0

2

Od początku roku

1

3

3

       

PRZYCZYNY

Najczęstsze przyczyny powstawania zdarzeń drogowych w czerwcu br. to:

- Nieudzielenie pierwszeństwa przejazdu -  12  zdarzeń

- Niezachowanie bezpiecznego odstępu -  11  zdarzeń

- Niedostosowanie prędkości do warunków ruchu  - 7 zdarzeń

- Niestosowanie się do sygnalizacji świetlnej -  4  zdarzeń

 

MIEJSCA ZAGROŻONE

W czerwcu 2017r. najczęściej do zdarzeń drogowych dochodziło na drodze k- 11.

 

NIETRZEŹWI KIERUJĄCY

            W czerwcu br. policjanci ujawnili na terenie powiatu 8 nietrzeźwych kierujących pojazdami mechanicznymi i 4 nietrzeźwych rowerzystów oraz 3 kierujących pojazdami mechanicznymi pod wpływem alkoholu. Ponadto nietrzeźwi kierujący nie byli sprawcami zdarzeń drogowych.

 

SPRAWCY      

W czerwcu 2017r. kierujący samochodami osobowymi spowodowali 32 zdarzenia, kierujący samochodami ciężarowymi spowodowali 8 zdarzeń, rowerzyści 1 zdarzenie. Piesi uczestnicy ruchu drogowego nie spowodowali  zdarzeń drogowych.

 

OFIARY

W czerwcu br. w wypadkach ze skutkiem śmiertelnym zginęli:

- kierujący samochodem osobowym – 2

- kierujący samochodem ciężarowym – 0

- pieszy uczestnik ruchu –  0