STOP papierosom dla nieletnich - Zespół ds. nieletnich i patologii - KPP Jarocin

Zespół ds. nieletnich i patologii

STOP papierosom dla nieletnich

stop_pap_150x

 

      Jarocińscy policjanci za kilka dni rozpoczną akcję "Papierosy nie dla nieletnich", której głównym celem  jest zapobieganie sprzedaży wyrobów tytoniowych młodym ludziom. 

 

 

     Podczas prowadzonych działań funkcjonariusze będą sprawdzać, czy sprzedawcy sklepów nie naruszają Ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych, czyli, czy nie prowadzą sprzedaży papierosów osobo, które nie ukończyły 18 roku życia. Ponadto policjanci sprawdzą, czy sprzedaż papierosów nie jest prowadzona w niepełnych paczkach bądź luzem. Dzielnicowi będą  prowadzić działania edukacyjne, poprzez rozdawanie materiałów informacyjno – edukacyjnych wśród sprzedawców.

Podstawowym celem tych działań jest zapobieganie sprzedaży wyrobów tytoniowych osobom nieletnim oraz zwiększenie świadomości wśród sprzedawców o grożących im konsekwencjach za nieprzestrzeganie przepisów wymienionej ustawy.

 

      Zgodnie z art. 6 Ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych, sprzedawca ma obowiązek umieszczenia w swoim sklepie, w widocznym miejscu,  czytelnej informacji o zakazie sprzedaży tytoniu osobom poniżej 18 roku życia. Ponadto, zabrania się sprzedaży wyrobów tytoniowych: na terenie placówek oświatowych i rekreacyjnych, na terenie szpitali i ośrodków zdrowia, w automatach i luzem.

 

Za nieprzestrzeganie w/w przepisów sprzedawcy podlegają karze mandatu lub grzywny nawet do 2.000 zł, w przypadku skierowania sprawy do sądu.