Zespół ds. Nieletnich i Patologii - Zespół ds. nieletnich i patologii - KPP Jarocin

Zespół ds. nieletnich i patologii

Zespół ds. Nieletnich i Patologii

gwiazda3

 

     W Komendzie Powiatowej Policji w Jarocinie działa Zespół do spraw Nieletnich i Patologii. W skład zespołu wchodzą: sierż. Agnieszka Gałuszka i młodszy aspirant Aleksander Szczepański.

 

 

Policjanci Zespołu ds. Nieletnich i Patologii zajmują się: 

-         prowadzeniem rozmów profilaktycznych z nieletnimi sprawiającymi kłopoty wychowawcze;

-         kierowaniem spraw do Sądu Rodzinnego w przypadku nieletnich, którzy popełnili czyny karalne;-         nieletnimi zagrożonymi demoralizacją (notoryczne wagary, palenie papierosów, spożywanie alkoholu, odurzanie się, wulgarne i agresywne zachowanie na terenie szkoły, zła sytuacja rodzinna typu patologicznego, itp.)

-         przeprowadzenia spotkań z uczniami i rodzicami w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych z zakresu odpowiedzialności karnej i uzależnień;

-         przeprowadzeniem szkoleń dla nauczycieli z zakresu uzależnień i procedury postępowania w przypadku zaistnienia przestępstwa lub wykroczenia na terenie szkoły;

-         prowadzeniem analizy zagrożeń przestępczością nieletnich i tworzeniem programów oraz działań profilaktycznych;

-         prowadzą Policyjny Telefon Zaufania    62 – 749 82 98   

     Placówki szkolne prowadzące programy prewencyjne „Z Pyrkiem bezpieczniej „ i „Bezpieczna Szkoła” mogą informować Zespół ds. Nieletnich i Patologii o planowanych przedsięwzięciach np. spotkaniach z uczniami, rodzicami, szkoleniach  nauczycieli,  wysyłając emaila ze strony internetowej Komendy Powiatowej Policji w Jarocinie na adres:  aleksander.szczepanski@jarocin.policja.gov.pl 

Kontakt telefoniczny: 062 7498 239   lub 0 609 802 652.