Nieletni też ponoszą odpowiedzialność - Zespół ds. nieletnich i patologii - KPP Jarocin

Zespół ds. nieletnich i patologii

Nieletni też ponoszą odpowiedzialność

W poniedziałek 11 grudnia policjantka, zajmująca się tematyką profilaktyki w jarocińskiej komendzie, spotkała się z uczniami klas VI i VII Szkoły Podstawowej w Witaszycach. Tematem przewodnim spotkania była odpowiedzialność prawna nieletnich.

Policjantka z Jarocina gościła w Szkole Podstawowej w Witaszycach na zaproszenie dyrekcji szkoły. Funkcjonariuszka pojechała do szkoły aby spotkać się z uczniami klas VI i VII. W trakcie przeprowadzonej pogadanki,  przedstawiony został zakres odpowiedzialności nieletnich za czyny niezgodne z prawem.

     Podczas prelekcji zwróciła uwagę również na to, że młodzież odpowiada przed sądem rodzinnym nie tylko za popełniane przez siebie czyny karalne, ale również za demoralizację, czyli między innymi za: wagary, palenie papierosów, picie alkoholu czy posiadanie środków odurzających. Uczniowie poinformowani zostali też o innych środkach prawnych, które mogą zostać zastosowane przez sąd wobec nieletniego sprawcy czynu karalnego.

     Tematyka spotkania dotyczyła także takich zagadnień jak:

- posiadanie, sprzedawanie i zażywanie narkotyków, dopalaczy,

- stosowanie przemocy i agresji słownej jak i fizycznej wobec koleżanek i kolegów,

- palenie papierosów przez nieletnich,

- groźby w bezpośredniej relacji a także używania w tym celu Internetu i telefonów komórkowych, zastraszanie kolegów i koleżanek,

- wszczynanie bójek i wyłudzanie drobnych sum pieniędzy.

     Jednym z tematów poruszonych podczas spotkania było nieodpowiedzialne korzystanie z Internetu przez młodzież. Policjantka tłumaczyła, że umieszczanie wizerunku innej osoby bez jej zgody, szydzenie w sieci, obrażanie czy też znęcanie się psychiczne nad innymi osobami nie jest bezkarne i niesie za sobą prawne konsekwencje.

    Spotkanie miało na celu przede wszystkim uświadomienie młodzieży, że nieletni nie znaczy bezkarny. Często skutki błędów popełnianych w młodości, dzieci mogą odczuwać nawet przez wiele lat.