Z uczniami o zagrożeniach w sieci - Zespół ds. nieletnich i patologii - KPP Jarocin

Zespół ds. nieletnich i patologii

Strona znajduje się w archiwum.

Z uczniami o zagrożeniach w sieci

Jaka odpowiedzialność grozi za przestępstwa popełniane w sieci, czym jest stalking wśród młodzieży oraz zagrożenia płynące z internetu z to tematyka spotkania z uczniami Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Jarocinie.

      Internet jest obecnie najpopularniejszym narzędziem pracy, komunikowania się, nauki a przede wszystkim rozrywki. Jednak korzystanie z internetu wiąże się często z różnego rodzaju zagrożeniami zarówno wśród dorosłych jak i młodzieży.

     Podczas spotkania policjantka zajmująca się profilaktyką społeczną zapoznała słuchaczy z zagrożeniami jakie płyną z dostępu do sieci, jakie przestępstwa są najczęściej popełniane przez młodych ludzi, oraz jaka odpowiedzialność karna grozi za ich popełnianie. Szczegółowo zostały omówione przypadki stalkingu meilowego, ośmieszania, umieszczania w sieci wizerunku osób bez ich zgody oraz ośmieszania na portalach społecznościowych. 

      Z uwagi na fakt, iż większość uczniów biorących udział  w prelekcji ukończyła w tym roku 18 lat, w omówiono także różnice pomiędzy odpowiedzialność karną nieletnich za popełnienie czynu karalnego, a odpowiedzialnością karną wynikającą z kodeksu karnego. Ponadto sierż. sztab. Karina Migalska – Cepa poruszyła tematykę bezpieczeństwa w ruchu drogowym, ze szczególnym naciskiem na bezpieczną i odpowiedzialną jazdę wśród młodych kierowców.

     Podstawowym celem spotkania było uświadomienie wchodzącym w dorosłość młodym ludziom, że bezmyślne zachowanie, często po to, by zaimponować znajomym, może mieć negatywny wpływ na ich dalsze życie.

Agnieszka Zaworska