Z Pyrkiem bezpieczniej

Komendant podpisał porozumienia ze szkołami w ramach programu Bezpiecznie to wiedzieć i znać!

por0

 

     Dyrektorzy 8 szkół podstawowych z Jarocina i powiatu jarocińskiego podpisali porozumienie z Komendantem Powiatowym Policji w Jarocinie mł. insp. Krzysztofem Rzepczykiem dotyczące realizacji policyjnego programu „Bezpiecznie to wiedzieć i znać!”. Program będzie prowadzony w ramach edukacji wczesnoszkolnej w klasach I-III oraz w oddziałach przedszkolnych. Jego podstawowym celem jest wypracowanie u dzieci umiejętności rozpoznawania, przewidywania oraz radzenia sobie w sytuacji zagrożenia. 

     Program „Bezpiecznie to wiedzieć i znać!” adresowany jest do dzieci z klas I-III szkół podstawowych oraz oddziałów przedszkolnych. Został przygotowany przez Wydział Prewencji KWP w Poznaniu i Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu. Jego celem jest wzmacnianie bezpieczeństwa dzieci oraz zmniejszenie ilości zdarzeń z ich udziałem.

    Program stanowi kontynuację działań Policji skierowanych do najmłodszych i wpisuje się w obszar „Bezpieczeństwa w szkole” realizowanego w ramach Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej”. Będzie miał on charakter długofalowy, podlegający ewaluacji, by jak najlepiej dotrzeć do  najmłodszych mieszkańców Wielkopolski.

     Wiedza oraz umiejętności radzenia sobie w sytuacjach zagrożenia nabyta przez uczniów w trakcie realizacji programu ma ułatwić dzieciom dokonanie wyboru w sytuacjach problemowych, których mogą być bezpośrednimi uczestnikami lub świadkami.

     21 listopada br. dyrektorzy 8 szkół podstawowych z Jarocina, Chrzana, Komorza, Żerkowa, Dobieszczyzny, Wilkowyi i Mieszkowa, którzy  zadeklarowali chęć przystąpienia do projektu podpisali z Komendantem Powiatowym Policji w Jarocinie mł. insp. Krzysztofem Rzepczykiem porozumienia w sprawie wdrożenia projektu do szkół i dalszej współpracy z jarocińską Policją.

     Honorowy patronat nad programem „Bezpiecznie to wiedzieć i znać!” objęli: Wojewoda Wielkopolski, Marszałek Województwa Wielkopolskiego, Wielkopolski Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu.

    Policja z Jarocina zaprasza kolejne szkoły z powiatu jarocińskiego do uczestnictwa w tym programie, a co za tym idzie, wspólnego zaangażowania w dbałość o bezpieczeństwo dzieci.

por4
por3
por2
por1