Regulamin konkursu rowerowego na Dzień Dziecka - Z Pyrkiem bezpieczniej - KPP Jarocin

Z Pyrkiem bezpieczniej

Regulamin konkursu rowerowego na Dzień Dziecka

Regulamin Konkursu Rowerowego dla dzieci

w ramach Festynu z okazji Dnia Dziecka z Pyrkiem  w dniu 8 czerwca 2013r.

        I.            CELE KONKURSU

1. Celem konkursu jest podnoszenie kultury społeczeństwa i działania na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym bezpieczeństwa dzieci i młodzieży szkolnej.

     II.            ORGANIZATORZY KONKURSU

Organizatorami konkursu są:

1. Komenda Powiatowa Policji w Jarocinie

2. Starostwo Powiatowe w Jarocinie

3. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Kaliszu

3. Patronem medialnym imprezy będzie „Gazeta Jarocińska”

   III.            TERMIN I MIEJSCE

1. Konkurs odbędzie się 8 czerwca 2013r. w godzinach od 10.00– 1200 w Jarocinie w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Jarocinie ul. Franciszkańska

  IV.            UCZESTNICY

W konkursie mogą brać udział wszyscy. Zgłoszenia do konkursów będą przyjmowane telefonicznie do 31 maja 2013r. pod nr tel. 62 – 749-82-39. Zgłoszenia będzie można również dokonać w dniu imprezy, przed rozpoczęciem konkursu.

V.        ORGANIZACJA KONKURSU

Konkursy rozgrywane będą w dwóch kategoriach wiekowych.

I grupa wiekowa – dzieci w wieku 6 – 9 lat

Wygrywa ten zawodnik, który uzyska największą liczbę punktów. W razie uzyskania tej samej liczby punktów przewidziana będzie dogrywka.

II grupa wiekowa – dzieci w wieku 10 – 13 lat

W obu kategoriach do pokonania będzie tor przeszkód (zawodnik otrzymuje 1 pkt. karny za każdy błąd na przeszkodzie – za błąd uważa się: potrącenie, przesunięcie, przewrócenie pachołka, spadnięcie przewożonego przedmiotu, dotknięcie przeszkody, a także podparcie i przewrócenie się; wygrywa ten, który w jak najkrótszym czasie pokona tor przeszkód i uzyska najmniejszą liczbę punktów karnych, ominięcie całego elementu przeszkody – 3 pkt. karne)

W przypadku uzyskania przez zawodników takiej samej ilości punktów, zawodnicy będą musieli odpowiedzieć na dodatkowe pytania teoretyczne. Za każdą prawidłową odpowiedź 1 pkt.

VI.      NAGRODY:

Przewidziane są nagrody rzeczowe dla najlepszych zawodników.

 VII.     POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

Treść regulaminu Konkursu jest dostępna w Komendzie Powiatowej Policji w Jarocinie oraz na stronie internetowej KPP w Jarocinie  www.jarocin.policja.gov.pl