O bezpieczeństwie z seniorami - "Razem Bezpieczniej" - KPP Jarocin

"Razem Bezpieczniej"

O bezpieczeństwie z seniorami

Jarocińscy policjanci, w ramach programu "Bezpieczny senior", odbyli spotkanie z emerytami rencistami z gminy Kotlin, w trakcie którego omówiono problematykę przestępstw dokonywanych na osobach w wieku emerytalnym.

Okazją do spotkania było zorganizowane przez kotlińskich emerytów i rencistów „spotkanie wigilijne”. W Sali Gminnego Ośrodka Kultury zebrało się kilkadziesiąt osób. Funkcjonariuszka jarocińskiej policji zapoznała zebranych słuchaczy z założeniami ogólnopolskiego programu profilaktycznego „Bezpieczny senior”. Celem spotkania było podniesienie świadomości uczestników na temat zagrożeń  oraz sposobie  reagowania w przypadku ich zaistnienia. Podczas spotkania omówione zostały najczęściej występujące rodzaje przestępstw dokonywane na osobach w wieku emerytalnym.

   Policjantka przestrzegała uczestników spotkania przed wpuszczaniem do mieszkania nieznanych osób, pozostawiania niezamkniętych drzwi nawet na kilka minut, czy korzystaniem z usług domokrążców oferujących promocyjne ubezpieczenia, pożyczki a nawet sprzęt AGD i RTV.

   Policjantka przypomniał a także o oszustwach „na wnuczka” i „policjanta”, sposobie wzbudzania przez przestępców empatii i współczucia a następnie radziła, w jaki sposób można ustrzec się przed tego typu oszustami.

Seniorzy mogli dowiedzieć się również, jak ustrzec się przed kradzieżami kieszonkowymi, w jaki sposób nosić przy sobie pieniądze, by w przypadku kradzieży nie stracić całej gotówki. Przypominano, że emocje bardzo często są złym doradcą, dlatego zanim podejmiemy jakąkolwiek decyzję, warto ją przemyśleć, skonsultować z rodziną czy nawet skorzystać z porady sąsiedzkiej.