Bezpieczne Ferie z Policją - "Razem Bezpieczniej" - KPP Jarocin

"Razem Bezpieczniej"

Strona znajduje się w archiwum.

Bezpieczne Ferie z Policją

Pomimo iż do ferii pozostało jeszcze kilka dni, policjanci z Jarocina już przygotowują dzieci do ich bezpiecznego spędzenia. Podczas spotkań w szkołach mundurowi przypominają podstawowe zasady bezpiecznego odpoczynku w zimowej aurze.

Każda okazja jest dobra, by uczyć się bezpiecznych zachowań. Taką okazją były odwiedziny w szkołach podstawowych w Mieszkowie, Dobieszczyźnie oraz Żerkowie policjantki zajmującej się w jarocińskiej komendzie profilaktyką.

    Śnieg, mroźne powietrze sprzyjają zabawom i aktywnemu wypoczynkowi na dworze, nawet wtedy, gdy za oknem panuje półmrok. Dlatego funkcjonariuszka prowadząca spotkanie przypomniała dzieciom o obowiązku noszenia odblasków, które zwiększą ich bezpieczeństwo. O tym, jaka jest różnica w widoczności osoby posiadającej odblaski a jaka, gdy brak jest takich elementów, uczestnicy spotkania mogli zobaczyć dzięki specjalnej tubie edukacyjnej.

    W dalszej części spotkania uczniowie dowiedzieli się, że mimo iż śnieżki są fajną zabawą, nie zawsze jednak bezpieczną. Funkcjonariuszka przestrzegała młodych słuchaczy przed rzucaniem śnieżnymi kulkami w okolice twarzy ponieważ niesie to za sobą ryzyko wybicia oka, zranienia lub zbicia okularów, jeśli obrzucany je nosi.

    Kolejnym elementem prelekcji były zabawy na lodzie oraz tak lubiane przez dzieci kuligi. Policjanta opowiedziała dzieciom, jakie zagrożenie niesie za sobą jazda na sankach za pojazdem mechanicznym. Przestrzegała też przed zjazdami na sankach górki, na końcu której rosną drzewa lub znajdują się zbiorniki wodne.

    Dzieci słuchały z zainteresowaniem porad, same także wykazały się dużą wiedzą. Wszyscy uczestnicy spotkania zgodnie stwierdzili, że jedynymi bezpiecznymi lodowiskami są te sztuczne, specjalnie przygotowane w celu dobrej zabawy.