Bezpiecznie, chce się żyć - Porady prewencyjne - KPP Jarocin

Porady prewencyjne

Bezpiecznie, chce się żyć

kopia_brd1

 

     W Jarocińskim Ośrodku Kultury odbyło się seminarium informacyjne pt. "Bezpiecznie chce się żyć", w którym uczestniczyli jarocińscy policjanci. Inicjatorem programu jest Krajowe Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Warszawie. Celem przedsięwzięcia jest popularyzacja zagadnień związanych z bezpieczeństwem w ruchu drogowym, poprzez podnoszenie świadomości społecznej.  

 

 
    2 lutego br. salę Jarocińskiego Ośrodka Kultury zapełnili uczestnicy seminarium informacyjnego  "Bezpiecznie chce się żyć". Składało się ono z dwóch części, edukacyjnej i artystycznej.

     Pierwszym punktem programu była projekcja filmu spotu edukacyjnego nawiązującego do zagrożeń, jakie niosą za sobą niewłaściwe zachowania na drodze takie jak przekroczenie prędkości, kierowanie w stanie nietrzeźwości czy nieprawidłowe przejście przez jezdnię.

       Przybyli mieli również okazję wysłuchać przygotowaną przez podinspektora Sławomira Adamczaka - Zastępcę Naczelnika Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Jarocinie - informację o  bezpieczeństwie na drogach powiatu jarocińskiego.  Przedstawił on stan bezpieczeństwa na drogach naszego powiatu, wskazał najczęściej występujące zagrożenia na drogach powiatu jarocińskiego, przyczyny powstawania zdarzeń drogowych oraz ich konsekwencje.

      Jarocińska Policja codziennie prowadzi działania na drogach, które mają za zadanie zapobiegać zdarzeniom drogowym i dyscyplinować użytkowników ruchu. Systematycznie odbywają się różne akcje. W celu zwiększenia świadomości mieszkańców prowadzone są przez policjantów działania profilaktyczne. Polegają one między innymi na spotkaniach w przedszkolach i szkołach.

      Seminarium zakończyło się ponad godzinnym koncertem zespołu IRA .

brd1
brd2
brd3