Szkoły wolne od narkotyków - Narkotyki nowe zagrożenie - KPP Jarocin

Narkotyki nowe zagrożenie

Szkoły wolne od narkotyków

kopia_tarce1

 

     Jak rozpoznać, czy w szkole są narkotyki i jak zapobiegać zjawisku narkomanii wśród młodzieży to tematyka konferencji przeprowadzonej wśród nauczycieli i rodziców uczniów z Zespołu Szkół Biznesowych w Tarcach. 

 

 

    „Narkomania – współczesne zagrożenie dzieci i młodzieży”  to temat konferencji, w której  udział wzięli nauczyciele i rodzice uczniów klas I-III Zespołu Szkół Biznesowych w Tarcach. Konferencja została zorganizowana w ramach programu „Uwaga Zagrożenie”. Podczas spotkania sierż sztab. Agnieszka Zaworska z Komendy Powiatowej Policji w Jarocinie przedstawiła multimedialną prezentację, w trakcie której omówiła najczęściej spotykane powody sięgania przez młodzież po narkotyki, takie jak niedostosowanie społeczne, problemy rodzinne oraz z nauką. St. sierż. Maciej Kaczmarek omówił także procedury, jakimi powinni kierować się nauczyciele w przypadku ujawnienia środków odurzających i psychotropowych na terenie swoich placówek i w przypadku podejrzenia, że uczniowie mogą znajdować się pod wpływem takich środków i formy współpracy szkół z policją. Rodzice uczniów dowiedzieli się także, co grozi nieletnim za palenie papierosów czy wagarowanie oraz jaką odpowiedzialność mogą ponieść za popełnianie czynów karalnych.

    Konferencja cieszyła się dużym zainteresowaniem wśród rodziców. W najbliższym czasie spotkania o tematyce przeciwdziałania narkomanii oraz odpowiedzialności karnej nieletnich zostaną przeprowadzone z uczniami szkoły w Tarcach.

 

tarce
tarce1