Stop uzależnieniom - spotkanie w szkole - Narkotyki nowe zagrożenie - KPP Jarocin

Narkotyki nowe zagrożenie

Stop uzależnieniom - spotkanie w szkole

Policjantka z Komendy Powiatowej Policji w Jarocinie przeprowadziła spotkanie z młodzieżą w Szkole Podstawowej w Kotlinie. Spotkanie zorganizowane zostało w ramach ogólnopolskiej kampanii społecznej pn. ”Narkotyki i dopalacze zabijają” pod hasłem „Szkoda Ciebie na takie patoklimaty”.

Dzisiaj mł. asp. Karina Migalska - Cepa z Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego Policji w Jarocinie uczestniczyła w spotkaniu z uczniami klas VI Szkoły Podstawowej w Kotlinie.

Policjantka podczas spotkania omówiła kampanię edukacyjną „Narkotyki i Dopalacze Zabijają” pod hasłem „Szkoda Ciebie na takie patoklimaty”, której celem jest zwiększenie świadomości młodych ludzi w tematyce związanej z zażywaniem środków odurzających. Młodzi słuchacze obejrzeli także krótki spot pokazujący zagrożenia jakie niesie za sobą zażywanie dopalaczy - środka o niewiadomym składzie, któy często prowadzi do śmierci.

Ponadto prelekcja została poszerzona o zagadnienia z „Cyberprzemocy” podczas której funkcjonariuszka uświadamiała młodzież, że poza korzyściami jakie dają elektroniczne środki komunikacji, kryją się w nich również zagrożenia, wynikające z niewłaściwego ich wykorzystania.

  • Spotkanie szkoła kotlin#1
    Spotkanie szkoła kotlin#1
  • Spotkanie szkoła kotlin#1
    Spotkanie szkoła kotlin#1