Mapy zagrożeń

Podsumowanie konsultacji społecznych dot. map zagrożeń na terenie powiatu jarocińskiego

kopia_ja1

 

Policjanci Komendy Powiatowej Policji w Jarocinie przeprowadzili cykl czterech konsultacji społecznych w sprawie tworzenia map zagrożeń na terenie powiatu jarocińskiego. Opracowanie mapy zagrożeń to istotny element zarządzania bezpieczeństwem publicznym, które realizowane jest w partnerstwie międzyinstytucjonalnym i społecznym. W spotkaniach, poza policjantami, brali udział przedstawiciele samorządów lokalnych i instytucji, które na co dzień zajmują się problematyką bezpieczeństwa i porządku publicznego, a także mieszkańcy powiatu.

Policjanci Komendy Powiatowej Policji w Jarocinie 17 lutego 2016r. o godzinie 12.00  przeprowadzili ostatnie konsultacje społeczne w sprawie map zagrożeń zaplanowane na ten tydzień. Przy tworzeniu map zagrożeń brane są pod uwagę między innymi informacje z badań opinii społecznej, debat społecznych, jak również pochodzące od przedstawicieli innych służb i inspekcji.

 

Na terenie powiatu jarocińskiego odbyły się w minionym tygodniu cztery konsultacje społeczne. Konsultacje przeprowadzono na szczeblach gminnych i powiatowym. W konsultacjach udział brali przedstawiciele władz samorządowych, przedstawiciele Ośrodków Pomocy Społecznej, dyrektorzy i pedagodzy szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, Powiatowy Lekarz Weterynarii, przedstawiciele Powiatowej Inspekcji Sanitarno- Epidemiologicznej, przedstawiciele Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, przedstawiciele Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, przedstawiciele referatów ds. dróg gminnych i powiatowych, przedstawiciele Państwowej Straży Pożarnej w Jarocinie oraz Ochotniczych Straży Pożarnych z gmin, przedstawiciele sołectw, przedstawiciele kół wiejskich, Służby Ochrony Kolei, Nadleśnictwa Jarocin, przedstawiciele stowarzyszeń działających na terenie powiatu jarocińskiego, Zespołu ds. Rewitalizacji, przedstawiciele lokalnych mediów.

Podczas konsultacji wystąpiono z następującymi propozycjami dotyczącymi danych, jakie mogłyby się znaleźć na mapach zagrożeń:

  •    informacje o wybrykach chuligańskich na placach zabaw i boiskach szkolnych,
  •      miejsca szczególnie niebezpieczne dla kierowców pod względem częstotliwości zdarzeń drogowych,
  •    zaśmiecanie terenów zielonych
  •  spożywanie alkoholu przy sklepach, pomimo zakazu

Stworzenie map zagrożeń pozwoli na rzetelne i czytelne zidentyfikowanie i przedstawienie społecznościom lokalnym, skali i rodzaju zagrożeń  oraz instytucji współodpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego. Dane zebrane podczas konsultacji na terenie całego kraju zostaną przekazane do Komendy Głównej Policji w celu opracowania map zagrożeń dla całego kraju.

W dniach 22-25 lutego odbędą się konsultacje, na szczeblach osiedlowych.

j1
j2
k1
z1
ja1
ja2
ja3
ja4