Debata dla Seniorów - Debaty Społeczne - KPP Jarocin

Debaty Społeczne

Debata dla Seniorów

s0

 

      Dom Dzienny Senior-Wigor, funkcjonujący w Jarocińskim Ośrodku Kultury, to miejsce aktywnych spotkań seniorów z gminy Jarocin. Wczoraj ich uczestników odwiedzili policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Jarocinie, którzy przekazali seniorom kilka dobrych rad, między innymi, jak ustrzec się przed oszustwem na tzw. wnuczka czy funkcjonariusza Policji.

 

Pomimo, iż seniorzy spotykający się w ramach funkcjonującego w Jarocinie Dziennego Domu Senior – Wigor czas spędzają bardzo aktywnie, znaleźli też chwilę na udział w debacie pod hasłem „Bezpieczny Senior” zorganizowanej przez Komendę Powiatową Policji w Jarocinie.

    Prelekcja przeprowadzona przez mundurowych poświęcona była problematyce bezpieczeństwa osób starszych, a w szczególności oszustw na "wnuczka”, czy też „funkcjonariusza Policji”. Policjanci szczegółowo omówili sposób działania sprawców, wskazali zagrożenia, uczulili, na co seniorzy winni zwracać uwagę, by nie stać się ofiarą oszustów oraz wskazali, co robić w przypadku, gdyby ktoś taki próbował ich oszukać.

    Policjanci przestrzegali także, przed próbami oszustw na  przedstawicieli NFZ. Przypominali, że przedstawiciele tej instytucji nigdy nie udają się mieszkań pacjentów, nie oferują też żadnych usług. Masaże, lecznicze środki czy sprzęt rehabilitacyjny jest zawsze zalecany przez lekarza, nie przez akwizytora.

    Policjanci radzili również, jak zmniejszyć ryzyko stania się ofiarą przestępstwa. Przypominali, by drzwi wejściowe do mieszkania zawsze były zamknięte na klucz, nawet gdy jesteśmy w domu. Gdy intruz się do niego dostanie, trudno się go pozbyć. Jeśli zawita do nas  akwizytor czy domokrążca, nie wpuszczajmy go do środka. Nagła wizyta inkasenta i to zupełnie nam nieznanego też powinna wzbudzić naszą czujność.

Zaproszone do udziału w debacie Panie Paulina Walerowicz i Liliana Kolendowicz z Miejsko Gminnego Ośrodka pomocy Społecznej w Jarocinie objaśniły seniorom zasady, na jakich odbywają się wizyty pracowników ośrodka u swoich podopiecznych, oraz jakimi dokumentami taki pracownik powinien się każdorazowo okazać.

    Seniorzy bardzo aktywnie włączyli się do rozmowy, wykazywali spore zainteresowanie i dzielili się własnymi doświadczeniami. Nie brakowało także pytań, na które funkcjonariusze starali się szczegółowo i wyczerpująco odpowiadać.

     Mundurowi przybliżyli też zebranym w Sali Kominkowej uczestnikom zasady funkcjonowania dwóch nowych aplikacji „Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa oraz Moja Komenda.

Na zakończenie spotkania uczestnicy otrzymali Poradniki Seniora traktujące o różnego rodzaju zagrożeniach, zarówno o oszustwach jak i tych czyhających w życiu codziennym, miedzy innymi w ruchu drogowym oraz kamizelki odblaskowe ufundowane przez Urząd Miasta i Gminy w Jarocinie.

 

s3
s1
s2