Debata społeczna 2015 - Debaty Społeczne - KPP Jarocin

Debaty Społeczne

Debata społeczna 2015

11

 

      W czwartek, 1 października, w auli Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1  w Jarocinie odbyła się debata społeczna dla mieszkańców powiatu jarocińskiego pod hasłem „Decydujmy Wspólnie”. Uczestnicy mieli okazję do zapoznania się z oceną stanu bezpieczeństwa na terenie powiatu, a także do aktywnego wzięcia udziału w dyskusji.

    Debata została zorganizowana przez Komendanta Powiatowego Policji w Jarocinie, a skierowana była do wszystkich mieszkańców naszego powiatu. Jej tematem przewodnim było bezpieczeństwo społeczeństwa, a celem wspólne określenie zagrożeń, z jakimi zebrani w auli goście spotykają się na co dzień. Debata miała zachęcić samorządowców, przedstawicieli różnych instytucji oraz mieszkańców do wspólnej pracy na rzecz poprawy bezpieczeństwa w powiecie jarocińskim.


     W spotkaniu, które odbyło się w auli Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Jarocinie uczestniczył Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu mł. insp. Rafał Kozłowski, Wicewojewoda Wielkopolski Dorota Kinal i Komendant Powiatowy Policji w Jarocinie mł. insp. Krzysztof Rzepczyk. Obecni byli także przedstawiciele lokalnych władz samorządowych: Starosta Powiatu Jarocińskiego Bartosz Walczak, Zastępca Burmistrza Jarocina Robert Kaźmierczak.

     Debatę rozpoczął Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu mł. insp. Rafał Kozłowski. Jako następna wystąpiła Wicewojewoda Wielkopolski Dorota Kinal. Następnie Komendant jarocińskiej policji przedstawił stan bezpieczeństwa na terenie powiatu, efekty pracy swoich policjantów oraz przedsięwzięcia, jakie realizowane są w celu zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim mieszkańcom, począwszy od seniorów, uczestników ruchu  drogowego po najmłodszych mieszkańców, których dobro powinno być chronione w sposób szczególny.
    

     Kolejnym punktem spotkania  była dyskusja zebranych w auli gości z Komendantami, Wicewojewodą oraz przedstawicielami władz miasta i powiatu. Mieszkańcy zgłaszali postulaty dotyczące w szczególności bezpieczeństwa w ruchu drogowym, w tym zagrożeń występujących na przebiegających przez powiat jarociński trzech drogach krajowych oraz zwróceniem szczególnej uwagi na kierowców nie respektujących przepisów drogowych, a także sygnalizacji świetlnej. Dużą część dyskusji zdominowało wprowadzenie ruchu na jarocińskim rynku oraz zmiany dotyczące ruchu pojazdów w Parku Miejskim.

     Nie zabrakło również słów pochwały, szczególnie w odniesieniu do pracy dzielnicowych.  
Wszystkie zgłoszone problemy i wnioski zostały przez policjantów zanotowane po to, by w dalszych swoich działaniach mundurowi mogli wyjść naprzeciw oczekiwaniom społeczeństwa i sprawić swoją służbą, by mieszkańcy mieli jeszcze większe poczucie bezpieczeństwa.

    Na zakończenie spotkania Komendant Powiatowy Policji w Jarocinie oświadczył zebranym na sali gościom, iż wszystkie zgłaszane postulaty, zastrzeżenia i wnioski zostaną  przeanalizowane i z pewnością wykorzystane w dalszym działaniu Policji po to, by mieszkańcy czuli się jeszcze bardziej bezpieczni.

 

7
2
3
8
12
4
9
5
6