Zaproszenie na debatę - Debaty Społeczne - KPP Jarocin

Debaty Społeczne

Zaproszenie na debatę

 

DECYDUJMY WSPóLNIE 
 
header-debaty

 

 

KOMENDANT POWIATOWY POLICJI W JAROCINIE

ZAPRASZA

MIESZKAŃCóW POWIATU JAROCIŃSKIEGO

DO UDZIAŁU W DEBACIE SPOŁECZNEJ DOTYCZ¡CEJ BEZPIECZEŃSTWA

 

DECYDUJMY WSPóLNIE 

KOMENDANT POWIATOWY POLICJI W JAROCINIE

ZAPRASZA

MIESZKAŃCóW POWIATU JAROCIŃSKIEGO

DO UDZIAŁU W DEBACIE SPOŁECZNEJ DOTYCZ¡CEJ BEZPIECZEŃSTWA

 

W SPOTKANIU UDZIAŁ WEZM¡ M.IN:

WOJEWODA WIELKOPOLSKI

WIELKOPOLSKI KOMENDANT WOJEWóDZKI POLICJI

PRZEDSTAWICIELE WŁADZ SAMORZ¡DOWYCH

 

DEBATA ODBÊDZIE SIÊ W DNIU

01.10.2015 R. O GODZ. 12.00

W ZESPOLE SZKóŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 W JAROCINIE

UL. FRANCISZKAŃSKA 1