Debata społeczna z młodzieżą - Debaty Społeczne - KPP Jarocin

Debaty Społeczne

Debata społeczna z młodzieżą

kopia_2

 

    We wtorek 16 czerwca, w auli widowiskowej  Jarocińskiego Ośrodka Kultury odbyła się debata społeczna poświęcona bezpieczeństwu młodzieży.  
 
 

 

 

 

    Debata została zorganizowana przez Komendanta Powiatowego Policji w Jarocinie, a skierowana była do uczniów szkół średnich powiatu jarocińskiego. Jej tematem przewodnim było bezpieczeństwo młodzieży, a celem wspólne określenie zagrożeń, z jakimi zebrani w auli goście spotykają się na co dzień. Debata miała zachęcić samorządowców, policję oraz młodzież do wspólnej pracy na rzecz poprawy bezpieczeństwa.
     W spotkaniu uczestniczył wicestarosta jarociński Mikołaj Szymczak, Komendant Powiatowy Policji w Jarocinie mł. insp. Krzysztof Rzepczyk, I Zastępca Komendanta podinsp. Andrzej Boruta. Obecni byli także przedstawiciele GOPS-u, dyrektorzy i pedagodzy szkolni oraz pedagog z Ośrodka Terapii i Uzależnień w Jarocinie.
     Na wstępie debaty przedstawiony został stan bezpieczeństwa na terenie powiatu, efekty pracy policjantów oraz przedsięwzięcia, jakie realizowane są w celu zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim mieszkańcom, począwszy od seniorów rodu, uczestników ruchu  drogowego po najmłodszych mieszkańców, których dobro powinno być chronione w sposób szczególny. Podinsp. Andrzej Boruta omówił także najczęściej spotykane na terenie działania KPP w Jarocinie przestępstwa, których ofiarami jest młodzież oraz wskazał zagrożenia, na jakie najczęściej narażona jest młodzież.

     Podczas debaty omówiona została problematyka narkomanii, dopalaczy, alkoholu, zagrożeń w ruchu drogowym oraz zagrożeń jakie niesie za sobą handel ludźmi, szczególnie podczas poszukiwania pracy i wyjazdów na wakacje. Policjanci przedstawili także filmy profilaktyczne ukazujące skutki nieprzemyślanych decyzji.
     Następnym punktem spotkania  była dyskusja młodzieży z zaproszonymi gośćmi i przedstawicielami Policji. Młodzież zgłaszała postulaty dotyczące w szczególności zagrożeń występujących na drogach, padały pytania  dotyczące jazdy na rolkach czy rowerem po chodniku. Młodzież interesowały także zagrożenia dotyczące bezpiecznego i legalnego korzystania z Internetu.  Nie zabrakło też pytań dotyczących przemocy w rodzinie.

4
2
6
5
1