Zapraszamy mieszkańców powiatu jarocińskiego na debatę społeczną - Debaty Społeczne - KPP Jarocin

Debaty Społeczne

Zapraszamy mieszkańców powiatu jarocińskiego na debatę społeczną

DEBATA SPOŁECZNA

 

dotycząca bezpieczeństwa

na terenie powiatu jarocińskiego

 

header-debaty

 

DECYDUJMY WSPóLNIE 

KOMENDANT POWIATOWY POLICJI W JAROCINIE

ZAPRASZA

MIESZKAŃCóW POWIATU JAROCIŃSKIEGO

DO UDZIAŁU W DEBACIE SPOŁECZNEJ DOTYCZ¡CEJ BEZPIECZEŃSTWA

 

W SPOTKANIU UDZIAŁ WEZM¡ M.IN:

WOJEWODA WIELKOPOLSKI

WIELKOPOLSKI KOMENDANT WOJEWóDZKI POLICJI

PRZEDSTAWICIELE WŁADZ SAMORZ¡DOWYCH

 

DEBATA ODBÊDZIE SIÊ W DNIU

24.09.2014 R. O GODZ. 16.00

W ZESPOLE SZKóŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 2 W JAROCINIE

UL. FRANCISZKAŃSKA 2